obrazek informacja

Zanieczyszczenie rzeki Dłubni w Krakowie

Zanieczyszczenie rzeki Dłubni w Krakowie na skrzyżowaniu al. Solidarności z ul. Wańkowicza substancją koloru brunatnego było powodem interwencji Inspektorów WIOŚ w dniu 27 lutego 2023 roku.

 Po otrzymaniu zgłoszenia inspektorzy WIOŚ oraz próbo biorcy GIOŚ CLB udali się na miejsce zdarzenia, gdzie  zidentyfikowano wylot, z którego wypływała brunatna ciecz, bez zapachu. Inspektorzy przeprowadzili wizję w terenie. Ustalono, że w pobliżu wylotu prowadzone są prace budowlane związane z budową drogi S7. W trakcie oględzin zbiornik, gdzie odprowadzane są wody opadowe pochodzące z wiercenia kanalizacji był wypełniony wodą o brunatnym zabarwieniu.

Pracownicy CLB GIOŚ pobrali próbki do badań.

Na miejsce przybyli przedstawiciele KEGW, którzy zobowiązali się ustalić właściciela wylotu oraz jego stan formalno-prawy. Ponadto KEGW przystąpili do rozpoznania w terenie.

Dalsze działania będą uzależnione od wyników badań