Aula wypełniona siedzącymi dziećmi prze nimi inspektor WIOŚ prowadzący wykład

Międzynarodowy Dzień Ziemi z WIOŚ

Aktualizacja

Pracownicy WIOŚ w Krakowie Delegatury w Nowym Sączu odwiedzili także Miejskie Przedszkole nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im.  Marii Montessori w Nowym Sączu i przeprowadzili lekcję o ochronie środowiska.

Dzieci w wieku 3-6 lat  dowiedziały się czym zajmuje się Inspekcja Ochrony Środowiska i jak wygląda praca inspektora IOŚ. Dzieci dowiedziały się jakie są skutki zanieczyszczenia wody, co  powoduje jej zanieczyszczanie i jak możemy ograniczyć jej zużycie.

W trakcie zajęć pokazano sprzęt służący do szybkiego pomiaru parametrów stanu wody (natlenienie, przewodność, pH, temperatura). Dzięki uprzejmości Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ, Oddział w Krakowie, Pracownia w Nowym Sączu dzieci miały możliwość zaobserwowania jak wyglądają jętki, widelnice oraz chruściki. Największą atrakcją okazał się rak.   Na zakończenie prelekcji dzieci uroczyście ślubowały, że zawsze będą dbały o otaczające je środowisko.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi uczniowie klas 1- 3 Szkoły Podstawowej im. Bł. Salomei Ks. Jerzego Popiełuszki w Świniarsku podczas zajęć przeprowadzonych przez pracowników WIOŚ w Krakowie Delegatury w Nowym Sączu mieli okazję dowiedzieć się,  czym zajmuje się się Inspekcja Ochrony Środowiska, jak wygląda praca inspektora IOŚ oraz jakie uprawnienia posiada inspektor.

Uczestnicy wspólnie zastanawiali się nad tym, w jaki sposób każdy obywatel – niezależnie od wieku może
przyczynić się do dbania o środowisko. Duże wrażenie na dzieciakach
zrobiły urządzenia używane na co dzień przez inspekcję podczas kontroli, m.in. dron, kamera
termowizyjna, podręczny miernik hałasu oraz koło pomiarowe.
Entuzjazm oraz aktywne uczestnictwo, a także poziom wiedzy uczniów
daje nadzieję, że świadomość ekologiczna z roku na roku w naszym
społeczeństwie będzie wzrastać.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tego typu
wydarzeniach już od najmłodszych lat pozwoli na ukształtowanie w dzieciach
postawy świadomego dbania o środowisko, która zaowocuje w przyszłych latach.