informacja

Zrzut ścieków do rzeki Prądnik. Interwencja WIOŚ

W godzinach wieczornych w dniu 1 kwietnia br. inspektorzy WIOŚ w Krakowie przeprowadzili czynności rozpoznawcze w terenie w związku z nieprawidłowym zrzutem ścieków do rzeki Prądnik przy skrzyżowaniu drogi powiatowej 21-34K z drogą wojewódzką 773 w Grodzisku.

Na skutek przeciążenia (w wyniku opadów atmosferycznych) 3. przepompowni należących do UMiG Skała nastąpiło przelanie kanału burzowego poprzez ciek Dopływ do Skały do rzeki Prądnik.

W trakcie wizji ustalono, że woda w kanale burzowym jest w kolorze szarym, mętna. CLB GIOŚ Oddział w Krakowie pobrał do badań próbki z kanału burzowego odprowadzającego ścieki do rzeki Prądnik, celem wykonania analiz fizykochemicznych.

Na miejscu zdarzenia byli obecni m.in. funkcjonariusze Komisariatu Policji w Skale, Straży Pożarnej JRG6 Kraków – Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego, przedstawiciele UMiG Skała. JRG6 po pobraniu próbek nie stwierdziła zagrożenia życia i zdrowia. Wstępne analizy w terenie nie wykazały zanieczyszczenia.
Sytuacja w terenie będzie monitorowana. WIOŚ planuje rozpoczęcie czynności kontrolnych w Gminie Skała.