informacja

Pożar w miejscu magazynowania odpadów wielkogabarytowych

W dniu  tj. 23.05.2023 roku o godz. 13.10 oficer dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie poinformował WIOŚ – Delegaturę w Tarnowie o pożarze w miejscu magazynowania odpadów wielkogabarytowych  zlokalizowanym na dz. nr ewid

39/30, 39/19, 36/25, 39/27, 39/25, 39/31. 36/76 obr. 295 w m. Tarnów przy ul. Fabrycznej 20 – w których

prowadzona jest działalność gospodarcza przez Fb Serwis Karpatia Sp. z o.o. ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów.

Aktualnie trwa akcja gaśnicza, w teren udali się pracownicy WIOŚ – Delegatury w Tarnowie. Wstępne ustalenia: palą się odpady wielkogabarytowe na zewnątrz hali i w hali magazynowej. Widoczny jest czarny gęsty dym.