Zdjęcie wody w rowie o kolorze pomarańczowym

Wyciek ścieków w Nowym Targu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Policja, Straż Pożarna interweniowały w terenie wskutek zgłoszenia odprowadzania ścieków zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi do rowu melioracyjnego około 100 m poniżej lokalizacji zakładu FCC Podhale Sp. z o.o. – Podhalański Park Recyklingu – Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Nowym Targu.

Po dotarciu na miejsce zdarzenia, ok. godz. 22.00  inspektorzy WIOŚ przeprowadzili wizję w terenie obejmującą rejon rowu melioracyjnego oraz studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie zakładu. Nie stwierdzono zapachu charakterystycznego dla substancji ropopochodnych. Następnie inspektorzy udali się na teren zakładu i dokonali oględzin studzienek, gdzie stwierdzili obecność cieczy o zapachu ścieków bytowych. CLB GIOŚ pobrało próbki ścieków/substancji ze studzienek  oraz z rowu melioracyjnego powyżej maty sorpcyjnej. Wykonano pomiary terenowe.

W związku z zaistniałym zdarzeniem WIOŚ przeprowadzi kontrolę interwencyjną w zakładzie.