Betonowy wylot do rzeki Sudół z widoczną białą pianą

Zanieczyszczenie potoku Sudół Dominikański w Krakowie

Inspektorzy WIOŚ w Krakowie przeprowadzili działania terenowe w związku ze zgłoszeniem

zanieczyszczenia białą, bezwonną pianą cieku wodnego Sudół Dominikański w rejonie ul. Rozrywka 45. Substancja wydobywała się z wylotu kanalizacji.

 

W trakcie rozpoznania w terenie stwierdzono, że piana płynie z nurtem potoku na długości ok. 250 m.  Inspektorzy przeprowadzili wizję wylotu kanalizacji do cieku wodnego Sudół Dominikański. CLB GIOŚ pobrało 3 próbki  zanieczyszczonej wody – powyżej wylotu kanału, poniżej wylotu kanału oraz cieczy z wylotu kanału. Wykonano również pomiary terenowe (pH, temp, PEW, O2).

Następnie inspektorzy udali się na teren nieruchomości, na której działają różne zakłady i punkty usługowe; m.in. zakład, na terenie  którego zauważono mausery. Na terenie wokół obiektu nie zlokalizowano w tym czasie odprowadzania ścieków, popłuczyn z mauserów czy innej cieczy do zewnętrznej kanalizacji poprzez kraty uliczne.

Sprawca nie został ustalony. W przypadku ustalenia sprawcy WIOŚ w Krakowie podejmie kontrolę interwencyjną podmiotu.