Baner Zanieczyszczenie substancją ropopochodną rzeki Wisły informację w linku

Zanieczyszczenie substancją ropopochodną rzeki Wisły w okolicy Mostu Grunwaldzkiego w Krakowie

Inspektorzy WIOŚ w dniu 8 maja przeprowadzili działania terenowe w związku ze zgłoszeniem zanieczyszczenia rzeki Wisły w okolicy mostu Grunwaldzkiego substancją ropopochodną. Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział w Krakowie pobrało 3 próbki wody z rzeki Wisły do badań fizykochemicznych.

Inspektorzy WIOŚ dokonali oględzin miejsca zanieczyszczenia w okolicy Mostu Grunwaldzkiego. Przy jednej z barek wyczuwalny był zapach charakterystyczny dla substancji ropopochodnych, a na powierzchni wody unosił się film olejowy w postaci rozproszonych plam. Inspektorzy nie stwierdzili występowania śniętych ryb.
CLB GIOŚ Oddział Kraków pobrał 3 próbki wody z rzeki Wisły do badań fizykochemicznych
Na miejscu zdarzenia czynności prowadziła Straż Pożarna zakładając rękaw sorpcyjny i neutralizując zanieczyszczenie sorbentem.
WIOŚ w Krakowie będzie prowadził dalsze działania w celu ustalenie ewentualnego źródła/sprawcy zanieczyszczenia.