Zanieczyszczony rów melioracyjny

Zanieczyszczenie rowu melioracyjnego ciemną substancją w Woli Dębińskiej – skuteczne działania WIOŚ w Krakowie

Zanieczyszczenie rowu melioracyjnego nieznaną substancją ciemnego koloru w miejscowości Wola Dębińska było przedmiotem interwencji inspektorów WIOŚ w Krakowie w dniu 26 i 27 czerwca.

W godzinach późno popołudniowych 26 czerwca br. Inspektorzy WIOŚ rozpoczęli wizję terenową rowu melioracyjnego w Woli Dębińskiej na wysokości boiska sportowego LKS Orzeł Dębno (w rezultacie zgłoszenia z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku). W czasie wizji stwierdzono zanieczyszczenie rowu ciemną nieznaną substancją. Wyczuwalny  był także zapach ścieków bytowych. Inspektorzy wezwali na miejsce zdarzenia patrol policji KPP w Brzesku, który wcześniej prowadził czynności rozpoznawcze w

terenie. Z informacji uzyskanych przez funkcjonariuszy Policji wynikało, że zanieczyszczenie występuje od ok. tygodnia.

Inspektorzy przeprowadzili wizję około 200 metrowego odcinka rowu od ulicy Pod Lasem w kierunku wschodnim, gdzie przy DK nr 94 widoczny był spływ czarnej substancji zanieczyszczającej rów melioracyjny. Substancja ta była również widoczna na polach uprawnych.

Następnie inspektorzy dokonali wizji odcinka rowu melioracyjnego w kierunku zachodnim na długości około 920 m, w tym na wysokości Oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej, gdzie również potwierdzono występowanie zanieczyszczenia w rowie melioracyjnym.

Podczas prowadzonych działań służby próbowały ustalić miejsce wylotu rowu melioracyjnego do rzeki Niedźwiedź, jednak ze względu na ukształtowanie terenu i koryta rzeki oraz gęstą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nie stwierdzono zanieczyszczenia rzeki Niedźwiedź przez substancję znajdującą się w rowie melioracyjnym.

W trakcie wizji terenowej odstąpiono od wykonania poboru próbek, z uwagi na fakt, iż w rowie melioracyjnym nie stwierdzono przepływu wody, a substancje zanieczyszczające widoczne były punktowo w zastoiskach.

W dniu 27 czerwca inspektorzy ponownie udali się w teren ustalając, że przyczyną wystąpienia zanieczyszczenia była awaria sieci kanalizacyjnej, którą kierowane są ścieki o charakterze komunalnym na oczyszczalnię ścieków w m. Wola Dębińska. W wyniku awarii sieci kanalizacyjnej,  ścieki z kolektora poprzez studzienkę przedostawały się na powierzchnię ziemi (pole uprawne), gdzie utworzyło się rozlewisko ścieków o powierzchni około 700 m2, a następnie do rowu melioracyjnego. Administratorem sieci kanalizacyjnej jest Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno.

Jak ustalono, sytuacja awaryjna wystąpiła prawdopodobnie w dniu 22.06.2023 r., gdyż od tego dnia odnotowano znacznie zmniejszony dopływ ścieków do oczyszczalni. Awaria została  usunięta dopiero w dniu 26.06.2023 r.

Aktualnie trwa rozpoczęta w dniu 13.06.2023 roku,  kontrola w Gminie Dębno,  w związku z zanieczyszczeniem ściekami bytowymi w m. Niedźwiedza. Podczas tej kontroli WIOŚ podejmie próbę ustalenia przyczyn tak późnego podjęcia działań –  udrożnienia kanalizacji w  Woli Dębińskiej – przez ZUK Gminy Dębno.

Ze względu na jednoznaczne ustalenie źródła zanieczyszczenia nie pobrano próbek do badań.