Awaria oczyszczalni ścieków komunalnych w Dobczycach

Awaria oczyszczalni ścieków komunalnych w Dobczycach

W dniu 25.06.2024 r. około godziny 11.20 inspektorzy dyżurni WIOŚ w Krakowie zostali powiadomieni o awarii systemu oczyszczania ścieków komunalnych w m. Dobczyce.
Po zakończeniu prowadzonych w godzinach od 10.30 do 13.40 czynności sprawdzających na rzece Wiśle w rejonie Stopnia Wodnego Dąbie oraz Stopnia Wodnego Przewóz inspektorzy dyżurni udali się na teren oczyszczalni ścieków w Dobczycach, gdzie dokonali oględzin koryta odpływowego ścieków oczyszczonych do rzeki Raby oraz koryta rzeki w rejonie wylotu. Nie stwierdzono zanieczyszczenia zarówno koryta odpływowego ścieków, jak i brzegów i koryta rzeki Raby osadami ściekowymi oraz innymi częściami stałymi pochodzącymi ze ścieków komunalnych. Z oczyszczalni odprowadzany był wyłącznie strumień ścieków oczyszczonych. W trakcie wizji na terenie oczyszczalni stwierdzono, że awaria została usunięta, a wszystkie urządzenia ciągu oczyszczania ścieków pracowały normalnie.
Według informacji uzyskanych od obecnego na terenie oczyszczalni brygadzisty o godzinie 6.00 w dniu 25.04.2024 r. wystąpiła awaria systemu automatycznego przepompowywania wód nadosadowych i około7 – 10 m3 uwodnionego osadu ściekowego przedostało się do rzeki Raby. Awaria usunięta została około godziny 6.30.