Komunikat ws. piany poniżej stopnia Dąbie i Przewóz oraz parametrów wody w Wiśle

Inspektorzy WIOŚ w Krakowie podjęli w dniu 20 maja 2024 r. działania w celu ustalenia przyczyn tych zjawisk. Rozpoznanie prowadzono na Stopniu Wodnym Dąbie i Przewóz, pobrano do analizy próbki wody za Stopniem Wodnym Dąbie – w miejscu gdzie utrzymywała się piana. Na Wiśle przy Stopniu Wodnym Przewóz nie zaobserwowano obecności piany.

W godzinach popołudniowych tego dnia podjęto również działania w innym miejscu pojawienia się dużej ilości piany – w cieku Macocha – prawobrzeżnym dopływie Kanału żeglugowego Dwory (rejon Oświęcimia). Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ pobrało również próbki wody z potoku, na którym zauważono pianę oraz oczyszczonych ścieków z wylotu Miejsko Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Oświęcimiu, która wprowadza zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym oczyszczone ścieki do potoku Macocha.

Oczekujemy na wyniki tych badań.

W dniu 21 maja br. działania w terenie są kontynuowane. Aktualnie wykonywane są pomiary terenowe wody z rzeki Wisły powyżej i poniżej Stopni Wodnych Dąbie i Przewóz. Rozpoznanie prowadzone jest również w Oświęcimiu i jest kontynuacją działań podjętych w dniu wczorajszym.

Obecnie brak wskazań do wymienienia przyczyny pienienia rzeki Wisły.

Jednocześnie WIOŚ w Krakowie informuje, że Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) systematycznie przeprowadza badania wody w kierunku obecności „złotej algi” (Prymnesium cf. Parvum)
w wyznaczonych punktach monitoringowych, m.in. w punkcie „Wisła – Dwory Las”, w którym dotychczas „złota alga” nie została wykryta.