informacja

Uruchomienie kotła OP-380 K-2w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie w związku z zakończonym remontem kapitalnym.

W dniach od 7 do 10 czerwca 2024 r., z wyjątkiem 9 czerwca, PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie przewiduje przeprowadzenie procesu przedmuchiwania przegrzewaczy pary wtórnej kotła w dwóch około 20 minutowych cyklach między godzinami 06:00 a 22:00 w związku z uruchomieniem po przeprowadzonym remoncie kapitalnym kotła OP-380 K-2. Zastosowana technologia procesu dmuchania wymaga kilkukrotnego rozpalenia kotła ze stanu zimnego, dlatego też w trakcie realizacji tych prac spaliny będą kierowane do komina rozruchowego E2. W związku z ww. pracami technologicznymi okresowo w trakcie dmuchania, może wystąpić podwyższona emisja, hałas oraz zwiększona ilość wydobywającej się pary wodnej z instalacji wydmuchowej kotła.