Płynący potok zabarwiony na czerwono, krzaki roślinność

Zanieczyszczenie potoku Rzewnego w Krakowie

Informacja o zanieczyszczeniu potoku Rzewnego w Krakowie czerwoną substancją było powodem interwencji inspektorów WIOS w terenie. Na miejscu obecna była również Policja, Straż Miejska oraz Zastęp PSP z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Krakowie

 Inspektorzy po otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie udali się w teren w celu przeprowadzenia wizji i poboru próbek wody do badań. Na miejscu przeprowadzono oględziny i sporządzono dokumentację fotograficzną. Inspektorzy potwierdzili, że zanieczyszczenie czerwoną substancją potoku występowało na odcinku ok. 1,3 km  – od ul. Zawiłej, aż do osiedla przy ul. Borkowskiej i miejsca ujęcia potoku Rzewny w zabudowany podziemny przepust.

CLB GIOŚ dokonało poboru próbek zanieczyszczonej wody powierzchniowej w dwóch punktach.

Ponadto inspektorzy WIOŚ w Krakowie ustalili, że PSP – jednostka specjalistyczna JRG6, przeprowadziła – przed przyjazdem inspektorów – pomiary na obecność substancji chemicznych. JRG6 nie stwierdziło w wodzie żadnych niebezpiecznych substancji chemicznych zagrażających środowisku.

Dodatkowo inspektorzy WIOŚ w godz. 17:00-18:00 dokonali ponownych oględzin terenu wzdłuż potoku Rzewny na wysokości  ul. Borkowskiej nr 3 oraz ul. Bpa Albina Małysiaka, gdzie o godz. 17:50 pobrano próbkę wody powierzchniowej z potoku Rzewny. W miejscu poboru nie było widocznego zanieczyszczenia.

W trakcie przeprowadzonych działań nie zaobserwowano śniętych ryb, nie stwierdzono również występowania uciążliwości zapachowej.

Sytuacja będzie nadal monitorowana w celu m.in. ustalenia potencjalnego sprawcy zanieczyszczenia.