rzeka podświetlana latarką w nocy,

Zanieczyszczenie potoku Solawka w miejscowości Zubrzyca Górna

Zanieczyszcenie potoku Solawka substancją o czerwonej barwie było powodem interwencji inspektorów WIOS w terenie.

Inspektorzy niezwłocznie udali się w teren w celu przeprowadzenia wizji i poboru próbek wody do badań. Na miejscu przeprowadzono oględziny i sporządzono dokumentację fotograficzną. Ustalono, że zabarwiona woda znajduje się już na wysokości potoku Zubrzyca. Ok. godz. 21.00 inspektorzy WIOŚ wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu oraz przedstawicielami Gminy Jabłonka wykonali pomiary terenowe oraz oględziny koryta potoku Zubrzyca.

Woda przemieszczając się w dół potoku ulegała rozcieńczeniu i barwa stawała się coraz mniej intensywna. .

CLB GIOŚ dokonało  poboru próbek zanieczyszczonej wody powierzchniowej.  Poboru dokonano ok. godz. 22. Przeprowadzono podstawowe pomiary parametrów wody (pH, przewodność, zawartość tlenu, temperatura). Pobrane próbki wody zostały dostarczone do laboratorium w celu prowadzenia kolejnych szczegółowych analiz.

Następnie w celu oceny rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia, wraz z próbobiorcą CLB udano się w dół potoku Zubrzyca. Nie stwierdzono zabarwienia potoku ani żadnych innych śladów zanieczyszczenia.

Ponadto inspektorzy WIOŚ przejęli od funkcjonariuszy KPPSP w Nowym Targu 4 próbki wody pobranej z potoku Zubrzyca (przed dotarciem na miejsce inspektorów WIOŚ) w celu przekazania ich do analiz laboratoryjnych.

W miejscu zdarzenia nie zaobserwowano śniętych ryb na całej długości obszaru oględzin. Nie stwierdzono również  uciążliwości zapachowej.

Nie ustalono źródła zanieczyszczenia.