Zdjęcie śniętych ryb w rzece przy brzegu

Śnięte ryby w starorzeczu rzeki Wisły w Podgórkach Tynieckich

Informacja o śniętych rybach w Podgórkach Tynieckich – starorzeczu rzeki Wisły była powodem interwencji inspektorów WIOŚ w terenie w dniu 4.07.2024 r.

Inspektorzy przeprowadzili oględziny wzdłuż linii brzegowej górnego zbiornika starorzecza rzeki Wisły w Podgórkach Tynieckich w Krakowie. W trakcie oględzin z linii brzegowej potwierdzili wystąpienie  śniętych ryb w ilości  kilkudziesięciu sztuk. Inspektorzy przeprowadzili badania terenowe wody w górnej i dolnej części zbiornika.

Wyniki przedstawiały się następująco:

Część dolna zbiornika: tlen: 2,6 mg/l; pH: 7,3;  temp. wody: 24 st. C

Część górna zbiornika: tlen: 3,7 mg/l; pH: 7,4;  temp. wody: 24 st. C

Dodatkowo inspektorzy pobrali próbkę wody ze zbiornika w okolicy plantacji truskawek (w sąsiedztwie górnej części zbiornika). Pobrana próbka zostanie przekazana do CLB GIOŚ celem jej analizy laboratoryjnej. Przebywająca na miejscu Straż Pożarna przeprowadziła badanie wody ze zbiornika. Nie stwierdzono obecności substancji niebezpiecznych.

Ponadto inspektorzy dokonali oględzin wylotu z oczyszczalni ścieków Tyniec. Podczas oględzin odprowadzane ścieki z oczyszczalni były: bezwonne, bezbarwne, bez zawiesiny.

Oględziny przeprowadzono w obecności pracowników PGW Wody Polskie.

Na miejscu zdarzenia obecni byli również przedstawiciele: Policji, Staży Miejskiej, Straży Pożarnej.

Niski poziom tlenu i wysoka temperatura wody mogą wskazywać, że przyczyną śnięcia ryb była przyducha.