Zadania finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

ROK 2019

 • nazwa zadania: „Wspieranie realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2019 roku”
 • informację: „Zadania finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”
 • koszt kwalifikowany  : 2 000.000,00 zł
 • kwota dofinansowania: 1 500.000,00 zł

 

ROK 2020

 • nazwa zadania: „Wspieranie realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2020 roku”
 • informację: „Zadania finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”
 • koszt kwalifikowany  : 800.000,00 zł
 • kwota dofinansowania: 600.000,00 zł

 

ROK 2021

 • nazwa zadania: „Wspieranie realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2021 roku”
 • informację: „Zadania finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”
 • koszt kwalifikowany  : 867.000,00 zł
 • kwota dofinansowania: 433.500,00 zł

 

ROK 2022

 • nazwa zadania: „Wspieranie realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2022 roku”
 • informację: „Zadania finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”
 • koszt kwalifikowany  : 634 000,00 zł
 • kwota dofinansowania: 380 400,00 zł