Dostępność

DOSTĘPNOŚĆ

Informacja o urzędzie

Kontakt do koordynatora ds. dostępności

Agata Kępa

Adres do korespondencji: Plac Szczepański 5, 31-011 Kraków
Telefon: 12 422 48 95 numer wewnętrzny 223
Adres e-mail: dostepnosc@krakow.wios.gov.pl

Wzory wniosków o zapewnienie dostępności

1.Wniosek o zapewnienie dostepnosci cyfrowej

2. Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej

Dokumenty dotyczące dostępności

  1. Deklaracja dostępności
  2. Raport o stanie dostępności – WIOS Krakow
  3. Raport o stanie dostępności – WIOS Delegatura Nowy Sacz
  4. Raport o stanie dostępności – WIOS Delagatura Tarnów