DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie obejmuje swoją działalnością kontrolną obszar województwa małopolskiego, z czego:

  • WIOŚ w Krakowie nadzoruje 10 powiatów (chrzanowski, krakowski, miechowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski, suski, wadowicki, wielicki i miasto Kraków),
  • Delegatura w Tarnowie – 6 powiatów (bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski ziemski i Tarnów-miasto na prawach powiatu),
  • Delegatura w Nowym Sączu – 6 powiatów (limanowski, gorlicki, nowotarski, tatrzański, nowosądecki i Nowy Sącz-miasto na prawach powiatu).

Podstawowym celem działań kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie jest zapewnienie odpowiednich standardów jakości środowiska poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska. Zadania te są realizowane na podstawie opracowanych przez Inspektorat rocznych celów kontrolnych i kwartalnych planów kontroli.

Kierunki działania oraz plan pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie na 2024 rok

 Schemat procedur kontroli prowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r., Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646)

Informacje dla podmiotów kontrolowanych o kryteriach kontroli prowadzonych przez WIOŚ (komponenty: powietrze, hałas, ścieki, odpady, inne)