KONTAKT


Od dnia 6 lutego 2019 r. zgłoszenia istotnego zanieczyszczenia środowiska lub nieprawidłowości dotyczących gospodarki odpadami będzie można dokonać:

WIOŚ KRAKÓW

  • od poniedziałku do piątku w godzinach:

– od 07:00 do 15:00 pod numerem telefonu: (12) 422-48-95(12) 422-62-22

Delegatura w Nowym Sączu

  • od poniedziałku do piątku w godzinach:

– od 07:00 do 15:00 pod numerem telefonu: (18) 443 88 50, (18) 443 80 27(18) 443 85 70

Delegatura w Tarnowie

  • od poniedziałku do piątku w godzinach:

– od 07:00 do 15:00 pod numerem telefonu: (14) 627- 37- 00

W dni wolne od pracy – całodobowo oraz w dni robocze od godz. 15.00 – 07.00 pod numerem telefonu komórkowego 606 382 072

Dodatkowo godz. 15.00 – 7.00 oraz w dni wolne od pracy przez całą dobę:

(telefon dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego)

987 lub (12) 39 21 300

e-mail: czk@malopolska.uw.gov.pl

ADRES GŁÓWNY:

 Kraków, Pl. Szczepański 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

31-011 Kraków,  Plac Szczepański 5

telefon – sekretariat: +48124224895 , +48(12) 422-62-22
fax: +48(12)422 36 12
e-mail:  zglosinterwencje@krakow.wios.gov.pl  wiosinfo@krakow.wios.gov.pl

Adres skrytki ePUAP:
/WIOS_KRAKOW/skrytka

Jak do nas trafić:


DELEGATURY:

Tarnów, ul. Krasińskiego 7a
Tarnów, ul. Krasińskiego 

Delegatura w Tarnowie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Delegatura w Tarnowie

33-100 Tarnów, ul. Krasińskiego 7a
tel.: +48(14)6273700
e-mail: sekretariat.tarnow@krakow.wios.gov.pl

Nowy Sącz, ul. Fabryczna 11
Nowy Sącz, ul. Fabryczna

Delegatura w Nowym Sączu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Delegatura  w Nowym Sączu

33-300 Nowy Sącz, ul. Fabryczna 11

tel.: (18) 443 88 50
tel.:  +48(18) 443 80 27
fax: +48(18)443-85-70
e-mail:  info@krakow.wios.gov.pl ,
sekretariat.nowysacz@krakow.wios.gov.pl

Jak do nas trafić: