OBSZAR DZIAŁANIA


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z siedzibą w  Krakowie  obejmuje swoim zasięgiem działania  obszar województwa małopolskiego.

obszar działania WIOŚ w Krakowie mapa województwa

WIOŚ w Krakowie nadzoruje powiaty: chrzanowski, krakowski, miechowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski, suski, wadowicki, wielicki, miasto Kraków,

Delegatura w Tarnowie nadzoruje powiaty:  bocheński,  brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski, Tarnów – miasto na prawach powiatu,

Delegatura w Nowym Sączu nadzoruje powiaty: gorlicki, limanowski, nowotarski, tatrzański, nowosądecki, Nowy Sącz – miasto na prawach powiatu.