Petycja dot. WMB w Bysinie

Petycja wielokrotna przeciwko istnieniu wytwórni mas asfaltowych bitumicznych w miejscowości Bysina.

 

  1. Petycja mieszkańców miejscowości Bysina z dnia 26 września 2019 r. przeciwko istnieniu wytwórni mas asfaltowych bitumicznych w miejscowości Bysina.

Data wpływu: 30 września 2019 r.

 

  1. Petycja Przewodniczącego Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 07 października 2019 r. przekazująca do rozpatrzenia petycję z dnia 26 września 2019 r. przeciwko istnieniu wytwórni mas asfaltowych bitumicznych w miejscowości Bysina.

 

Data wpływu: 10 października 2019 r.

 

 

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej tematyki wynosi miesiąc od opublikowania niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 17 listopada 2019 r.

Przewidywany termin rozpatrzenia: 17 luty 2020 r.

Odpowiedź na Petycje

 Odpowiedź na petycję dot. WMB w Bysinie

 

Petycja do pobrania:

Petycja dot. WMB w Bysinie

Petycja nr 2 dot. WMB w Bysinie

Petycja nr 3 dot. WMB w Bysinie

 Petycja mieszkańców wsi Bysina przeciwko wytwórni mas bitumicznych