Petycja z dnia 12.02.2020 r. w sprawie uciążliwości hałasowych lokalu SMAK w Wieliczce

INFORMACJE DOT. PETYCJI:

 

Petycja z dnia 12 lutego 2020 r. dotycząca uciążliwości hałasowych pochodzących z lokalu SMAK zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego w Wieliczce.

Data wpływu: 20 lutego 2020 r.

Skan petycji (w załączeniu)

  1. Petycja z dnia 12.02.2020 r. w sprawie uciążliwości hałasowych lokalu SMAK w Wieliczce

 

Odpowiedź na petycję z dnia 12 lutego 2020 r. dotycząca uciążliwości hałasowych pochodzących z lokalu SMAK zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego w Wieliczce

Data odpowiedzi: 18 marca 2020 r.

Skan odpowiedzi (w załączeniu)

  1. Odpowiedź na petycję z dnia 12.02.2020 r. w sprawie uciążliwości hałasowych lokalu SMAK w Wieliczce