Petycja z dnia 22.10.2019 r. w sprawia przepompowni ścieków wraz z odpowiedzią

Petycja z dnia 22.10.2019 r. w sprawie uciążliwego fetoru wydobywającego się z czterech przepompowni ścieków  mieszczących się wzdłuż drogi gminnej w Rzepienniku Marciszewskim (przysiółek Cisie) a także nieustających awarii tych przepompowni.

 

Data wpływu: 22.10.2019 r.

Przekazano do: Działu Inspekcji Delegatury w Tarnowie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie Przewidywany termin rozpatrzenia: 22.01.2020 r.

 

Załączniki

Petycja z dnia 22.10.2019

Odpowiedź na petycję z dnia 22.10.2019