Petycja z dnia 26 maja 2020 roku dotycząca uciążliwości akustycznych powodowanych przez strzelnicę LOK zlokalizowaną w m Bochnia / odpowiedź

  1. Petycja z dnia 26 maja 2020 roku dotycząca uciążliwości akustycznych powodowanych  przez strzelnicę LOK zlokalizowaną w m Bochnia na dz. nr 7190/1
  2. data wpływu: 05.06.2020 rok
  3. skan petycji
  4. Przedłużenie kontroli Strzelnica Bochnia w sprawie petycji z dnia 26.05.2020 roku (data wpływu do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie 05.06.2020 roku RPW/8767/2020) w sprawie uciążliwości hałasowych związanych z funkcjonowaniem strzelnicy zlokalizowanej w Bochni, ul. Strzelecka 87.
  5. Odpowiedź na pismo z dn. 07.12.2020

 

Załączniki:

  1. Petycja z dnia 26 maja 2020 roku dotycząca uciążliwości akustycznych powodowanych  przez strzelnicę LOK
  2. Odpowiedź na petycję z dnia 26.05.2020 r. dotycząca uciążliwości akustycznych powodowanych przez strzelnicę LOK
  3. Skan pisma o przedłużeniu kontroli znak sprawy TI.7024.8.1.2020.EOD
  4. Petycja – odpowiedź ostateczna EOD 03.12.2020
  5. Odpowiedź na pismo z dn. 07.12.2020