Petycja znak: WI.7024.8.2.2022 z dnia 19.08.202 r. dot. uciążliwości hałasowych powodowanych przez myjnię samochodową

Data wpływu: 19.08.2022 r.

Przekazano do  załatwienia zgodnie z posiadanymi kompetencjami do Urzędu Miasta Krakowa w dniu 30.08.2022 r. drogą elektroniczną (ePUAP)

 

Załączniki:

  1. Petycja znak: WI.7024.8.2.2022 z dnia 19.08.202 r.  dot. uciążliwości hałasowych powodowanych przez myjnię samochodową zlokalizowaną w Krakowie, przekazana do tut. Inspektoratu drogą elektroniczną (ePUAP)
  2. Petycję przekazano do załatwienia zgodnie z posiadanymi kompetencjami do Urzędu Miasta Krakowa w dniu 30.08.2022 r. drogą elektroniczną (ePUAP)