Petycja znak: WI.7024.8.5.2020 z dnia 03.11.2020 r. (data wpływu 05.11.2020 r.) dot. uciążliwości hałasowych powodowanych drogą krajową nr 7 w miejscowości Gaj

  1. Petycja znak: WI.7024.8.5.2020 z dnia 03.11.2020 r.  dot. uciążliwości hałasowych powodowanych drogą krajową nr 7 w miejscowości Gaj.
    Petycję przekazano do załatwienia zgodnie z posiadanymi kompetencjami do GDDKiA w dniu 16.11.2020 r.
  2. data wpływu : 05.11.2020
  3. Załączniki  do pobrania

 

Załączniki:

  1. Petycja z dnia 03.11.2020 znak WI.7024.8.5.2020 dot. uciążliwości hałasowych drogi krajowej nr 7 w m. Gaj
  2. Przekazanie petycji WI.7024.8.5.2020 do GDDKiA (ePUAP)