PRZETARGI

Aktualne ogłoszenia na stronie  BIP WIOŚ Kraków


przetarg Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy, zakup 2 samochodów osobowych.

Ogłoszenie opublikowano: 09 czerwca 2020
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00077710/01 z dnia 2021-06-09

 Termin składania ofert: 2021-06-18 09:30
 Miejsce składania ofert: 31-011 Kraków, Pl. Szczepański 5
 Termin otwarcia ofert: 2021-06-18 10:00
 Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Załączniki do pobrania:

 1. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)
 2. Załącznik 1 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków
 3. Załącznik 2 do SWZ – Formularz oferty
 4. Załącznik 3 do SWZ – Wzór umowy
 5. Załącznik 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia
 6. Załącznik 5 do SWZ – Klauzula RODO

ogłoszenie przetargowePlan postępowań przetargowych WIOŚ w 2021 roku

Ogłoszenie opublikowano: 08 kwietnia 2021


ogłoszenie przetargowePlan postępowań przetargowych WIOŚ w 2020 roku

Ogłoszenie opublikowano: 24 kwietnia 2020


przetarg Przetarg nieograniczony na zakup 3 samochodów osobowych

Ogłoszenie opublikowano: 05 sierpnia 2020
Ogłoszenie nr 570180-N-2020 z dnia 2020-08-05 r.

Załączniki do pobrania:

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
 2. Załącznik 1 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków
 3. Załącznik 2 do SIWZ – Przesłanki wykluczenia
 4. Załącznik 3 do SIWZ – Formularz oferty
 5. Załącznik 4 do SIWZ – Wzór umowy
 6. Załącznik 5 do SIWZ – Szczegółowy opis przedniotu zamówienia

Pytania i odpowiedzi:

 1. Pytania wraz z odpowiedzią zamawiającego

 informacja_z_otwarcia_ofert_13_08_2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY_19_08_2020przetargPrzetarg nieograniczony na wykonanie pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w zakładach zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego.

Ogłoszenie nr 606203-N-2019 z dnia 2019-10-04 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Załączniki do pobrania:

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia(SIWZ)
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ,
 3. Załącznik nr 2 do SIWZ,
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ,
 5. Załącznik nr 4 do SIWZ,
 6. Załącznik nr 5 do SIWZ,
 7. Załącznik nr 6 do SIWZ, 
 8. Załącznik nr 7 do SIWZ.

Pytania i odpowiedzi:

 1. Pytanie nr 1 i 2 wraz z odpowiedzią zamawiającego

przetargPrzetarg nieograniczony na zakup i dostawę

 • 25 laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym;
 • 30 monitorów do stanowisk pracy;
 • 30 stacji dokujących do stanowisk pracy + mysz komputerowa;
 • 30 telefonów komórkowych typu smartphone;
 • 3 drukarek mobilnych do drukowania w terenie;

Ogłoszenie nr 569611-N-2019 z dnia 2019-07-04 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Informacja z otwarcia ofert dn 12.07.2019

Załączniki do pobrania:

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia(SIWZ)
 2. Załącznik nr 1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 3. Załącznik nr 2 przesłanki wykluczenia z postępowania,
 4. formularz oferty  3-1  laptopy,
 5. formularz oferty  3-2 monitory,
 6. formularz oferty  3-3 stacje dok.,
 7. formularz oferty  3-4 telefony,
 8. formularz oferty  3-5 drukarki,
 9. Załącznik nr 4 wzór umowy,
 10. Załącznik nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: laptopy.
 11. Załącznik nr 6 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: monitory
 12. Załącznik nr 7 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: stacje dokujące
 13. Załącznik nr 8 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: telefony
 14. Załącznik nr 9 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: drukarki

Pytania i odpowiedzi:

 1. Pytanie nr 1 wraz z odpowiedzią zamawiającego.
 2. Pytanie nr 2 wraz z odpowiedzią.
 

przetarg Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę samochodów osobowych i osobowo-terenowych

Ogłoszenie opublikowano: 07 czerwca 2019

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------
Informacja z otwarcia ofert
Numer: 558458-N-2019
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Załącznik 5 do SIWZ
W ogłoszeniu jest: Manualna skrzynia biegów 5 – cio stopniowa + bieg wsteczny
W ogłoszeniu powinno być: Manualna skrzynia biegów 6 – cio stopniowa + bieg wstecz

Załączniki do pobrania:

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
 2. Załącznik 1 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków
 3. Załącznik 2 do SIWZ – Przesłanki wykluczenia
 4. Załącznik 3 do SIWZ – Formularz oferty
 5. Załącznik 4 do SIWZ – Wzór umowy
 6. Nieaktualny Załącznik 5 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 7. Załącznik 5 do SIWZ – Szczegółowy opis przedniotu zamówienia
 8. Załącznik 6 do SIWZ – Szczegółowy ops przedmiotu zamówienia osobowo-terenowe

Pytania I odpowiedzi:

 1. Pytanie nr 1 wraz z odpowiedzią zamawiającego

plik do pobraniaPlan postępowań o udzielenie zamówień w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie w 2019 roku

Opublikowano: 18 kwietnia 2019

przetarg Zakup i dostawa 2 sztuk analizatorów dwutlenku siarki (SO2)

Ogłoszenie opublikowano: 5 czerwca 2018

Załączniki do pobrania:

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
 2. Załącznik 1 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków
 3. Załącznik 2 do SIWZ – Przesłanki wykluczenia
 4. Załącznik 3 do SIWZ – Formularz oferty
 5. Załącznik 4 do SIWZ – Wzór umowy
 6. Załącznik 5 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


przetarg Zakup i dostawa systemu identyfikacji i lokalizacji źródeł dźwięku

Ogłoszenie opublikowano: 27 kwietnia 2018

Załączniki do pobrania:

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
 2. Załącznik 1 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków
 3. Załącznik 2 do SIWZ – Przesłanki wykluczenia
 4. Załącznik 3 do SIWZ – Formularz oferty
 5. Załącznik 4 do SIWZ – Wzór umowy
 6. Załącznik 5 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


przetarg Zakup i dostawa: 2 sztuk poborników pyłu zawieszonego LVS, 2 sztuk kalibratorów mierników zanieczyszczeń gazowych  oraz 2 sztuk wytwornic powietrza zerowego kompatybilnych z kalibratorami

Ogłoszenie opublikowano: 23 marca 2018

Załączniki do pobrania:

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
 2. Załącznik 1 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków
 3. Załącznik 2 do SIWZ – Przesłanki wykluczenia
 4. Załącznik 3 do SIWZ – Formularz oferty
 5. Załącznik 4 do SIWZ – Wzór umowy
 6. Załącznik 5 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


plik do pobraniaPlan postepowań o udzielenie zamówień w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie w 2018 roku

 Opublikowano: 27 lutego 2018

ogłoszenie przetargoweUsługi sprzątania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie w 2018 roku

Ogłoszenie opublikowano: 13 listopada 2017

Załączniki do pobrania:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
2. Załącznik 1 do SIWZ – Przesłanki wykluczenia
3. Załącznik 2 do SIWZ- Wykaz wykonanych usług
4. Załącznik 3 do SIWZ- Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia
5. Załącznik 4 do SIWZ- Wykaz narzędzi
6. Załącznik 5 do SIWZ – Formularz oferty
7. Załącznik 6 do SIWZ- Oświadczenie nt. doświadczenia osób
8. Załącznik 7 do SIWZ- Oświadczenie o zatrudnieniu dodatkowej osoby
9. Załącznik 8 do SIWZ – Wzór umowy
10. Załącznik 9 do SIWZ- Oświadczenie o spełnianiu warunków
11. Załącznik 10 do SIWZ- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ogłoszenie przetargoweZakup i dostawa: 2 sztuki poborników pyłu zawieszonego LVS oraz kalibrator mierników zanieczyszczeń gazowych oraz wytwornica powietrza zerowego kompatybilna z kalibratorem 

Ogłoszenie opublikowano: 4 sierpnia 2017

Załączniki do pobrania:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
2. Załącznik 1 do SIWZ- Oświadczenie o spełnianiu warunków
3. Załącznik 1 do SIWZ- wersja edytowalna
4. Załącznik 2 do SIWZ – Przesłanki wykluczenia
5. Załącznik 2 do SIWZ – wersja edytowalna
6. Załącznik 3 do SIWZ – Formularz oferty
7. Załącznik 3 do SIWZ – wersja edytowalna
8. Załącznik 4 do SIWZ – Wzór umowy
9. Załącznik 4 do SIWZ – wersja edytowalna
10. Załącznik 5 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ogłoszenie przetargoweZapytanie ofertowe dotyczące mobilnego laboratorium do poboru próbek wód i prowadzenia obserwacji hydromorfologicznych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie

Ogłoszenie opublikowano: 19 lipca 2017

ogłoszenie przetargoweWyposażenie laboratorium w stanowiska do badań, przechowywania i przygotowania próbek(stoły wyspowe, stoły przyścienne, dygestorium)

Ogłoszenie opublikowano: 6 czerwca 2017

Załączniki do pobrania:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
2. Załącznik 1 do SIWZ- Oświadczenie o spełnianiu warunków
3. Załącznik 1 do SIWZ- wersja edytowalna
4. Załącznik 2 do SIWZ – Przesłanki wykluczenia
5. Załącznik 2 do SIWZ – wersja edytowalna
6. Załącznik 3 do SIWZ – Formularz oferty
7. Załącznik 3 do SIWZ – wersja edytowalna
8. Załącznik 4 do SIWZ – Wzór umowy
9. Załącznik 5 do SIWZ- Wymagania dotyczące wyposażenia laboratorium
10. Załącznik 5 do SIWZ- wersja edytowalna (docx)
11. Wykaz wyposażenia do załącznika 5 do SIWZ – wersja edytowalna (xls)

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ogłoszenie przetargowePlan zakupu sprzętu laboratoryjnego w 2017 roku

Ogłoszenie opublikowano: 20 lutego 2017

Zapytania  dotyczące ogłoszeń można kierować  na adres poczty elektronicznej: wiosinfo@krakow.wios.gov.pl

Szczegółowych informacji udziela: Bogusława  Czyż

 48 (12) 312 52 09 wewn. 15