MONITORING HAŁASU


Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska upowszechnia informacje o środowisku w obszarze województwa małopolskiego w zakresie poziomu hałasu w środowisku.

 

Wyniki pomiarów poziomów hałasu w środowisku do pobrania:


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008


2007


2006


2005

Lokalizacja punktów pomiarowych Lotnisko Balice – pomiary ciągłe w 2019 roku