MONITORING PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH


Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska upowszechnia informacje o środowisku w obszarze województwa małopolskiego w zakresie poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

 

Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku do pobrania:


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008