Wyniki pomiarów jakości powietrza


Informujemy, że roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim za rok 2018 została udostępniona na portalu GIOŚ „Jakość Powietrza” pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/show/1001557. ​

 

Wyniki pomiarów jakości powietrza, oceny roczne i pięcioletnie jakości powietrza do pobrania:


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008


2007


2006


2005


2004


2003


Informacje na temat jakości powietrza w Polsce znajdują się w portalu jakości powietrza GIOŚ