Monitoring wód podziemnych

 


Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska upowszechnia informacje o środowisku w obszarze województwa małopolskiego w zakresie jakości wód podziemnych.

 

Wyniki badań i oceny stanu wód podziemnych do pobrania:


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008 


2007


 

2006


 

2005


 

2004