Monitoring wód powierzchniowych


Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska upowszechnia informacje o środowisku w obszarze województwa małopolskiego w zakresie jakości wód powierzchniowych.

 


Wyniki badań i oceny stanu wód powierzchniowych do pobrania:

2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008


2007


2006


2005


2004


2003


2002