PUBLIKACJE OPRACOWANIA RAPORTY


Realizując ustawowy obowiązek udostępniania informacji o środowisku i systematycznego informowania  organów administracji i społeczeństwa o stanie środowiska udostępniamy raporty o stanie środowiska  województwa małopolskiego z serii wydawniczej Biblioteki Monitoringu Środowiska oraz inne publikacje i opracowania wykonane w Wojewódzkim Inspektoracie.