Zgłoś interwencje formularz

Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego treść korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • Imienia i nazwiska
 • Adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
 • Przedmiotu sprawy

W ZWIĄZKU Z FAKTEM, ŻE URZĄD ODPOWIADA WYŁĄCZNIE NA KORESPONDENCJĘ ELEKTRONICZNĄ, KTÓRA ZAWIERA WYŻEJ WYMIENIONE ELEMENTY – PROSIMY O UWAŻNE WYPEŁNIENIE PONIŻSZYCH PÓL.
Na wskazany adres email zostanie automatycznie wysłane potwierdzenie wysłania.

  WYBIERZ KATEGORIĘ ZGŁOSZENIA


  ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK O INTERWENCJĘ

  INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU INTERWENCJI: (zgłaszający uzupełnia informacje w miarę ich posiadania)


  Czy sprawa była już zgłaszana organom administracji publicznej? Jeżeli tak podaj do jakiej.

  Klauzula informacyjna

  Aby wysłąć przepisz słowo w obrazku
  captcha

  * Pola obowiązkowe

  Administratorem danych osobowych jest w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Krakowie (31-011) pl. Szczepański 5. Przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji wniosku/rozpatrzenie skargi. 

  UWAGI:

  • Jeżeli we wniosku o interwencję, skargę, podanie nie wypełniono pól obowiązkowych oznaczonych (*), pozostanie ono bez rozpatrzenia.