REGIONALNY WYDZIAŁ MONITORINGU ŚRODOWISKA w KRAKOWIE


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Departament Monitoringu Środowiska

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie

 

Naczelnik: Barbara Dębska

adres: 31-133 Kraków, ul. Juliana Dunajewskiego 6/31
telefon: +48(12) 312 52 09
email: rwmskrakow@gios.gov.pl


 

Jak do nas trafić:

Kraków, Juliana Dunajewskiego 6

 

 


Informujemy, że w związku ze zmianą kompetencji WIOŚ i GIOŚ wynikającą z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2019 roku organem realizującym zadania Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie udostępniania informacji o środowisku wytwarzanych w ramach PMŚ jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Poniżej zamieszczamy do pobrania:

Wzór wniosku o udostępnienie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na wskazanym obszarze (TŁO SUBSTANCJI)

 

 


 

Raporty o stanie środowiska w województwie małopolskim znajdziecie Państwo w zakładce STAN ŚRODOWISKA  (menu główne)

Wyniki badań prowadzone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz oceny i opracowania dotyczące jakości środowiska  w poszczególnych jego komponentach  w województwie małopolskim   znajdziecie Państwo w zakładce STAN ŚRODOWISKA (menu główne)

Komunikaty o przekroczeniu poziomów dopuszczalnych substancji zanieczyszczających powietrze w województwie małopolskim znajdziecie
TUTAJ