REJESTRY


 REJESTRY I WYKAZY PROWADZONE W WIOŚ

IPPC – Wykaz instalacji objętych obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego na terenie województwa małopolskiego wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

WYNIKI KONTROLI przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat w Krakowie oraz Delegatury w Nowym Sączu i Tarnowie (aktualizacja kwartalna)

REJESTR KAR (aktualizacja półroczna)