ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie posiada Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) – uruchomioną na platformie ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).


Adres skrytki ePUAP:

/WIOS_KRAKOW/skrytka

 

Za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie na platformie ePUAP można przesłać:

 

W celu złożenia pisma elektronicznego do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest posiadanie:

1.bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
2.bezpłatnego profilu zaufanego w ramach platformy ePUAP lub płatnego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

Instrukcję zakładania konta na ePUAP oraz uzyskania profilu zaufanego ePUAP można znaleźć w materiałach zamieszczonych w zakładce pomocy ePUAP.