Ruszył Program Priorytetowy „Czyste powietrze”

W dniu 5 września odbyło się pierwsze z wielu spotkań z mieszkańcami gmin Małopolski przewidzianych w ramach realizacji Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”. Projekt jest efektem współpracy Ministerstwa Środowiska i partnerów, którymi są Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z 16 Wojewódzkimi Funduszami, Inspekcja Ochrony Środowiska oraz Bank Ochrony Środowiska.

Cel programu jest jasny – poprawa efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych, a co za tym idzie radykalne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Realizacja Programu to okres 10 lat, a jego budżet to 103 mld zł.

 

Spotkania z mieszkańcami składają się z trzech bloków tematycznych:

Pierwszy, to trochę wiedzy z zakresu ochrony powietrza – przyczyn i skutków niskiej emisji oraz informacje dotyczące jakości powietrza w danym regionie/województwie, w tym przypadku obszaru Małopolski. Prezentację tę poprowadził Z-ca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Ryszard Listwan.

 

Drugi blok, to wszelkie informacje dotyczące wsparcia finansowego realizacji przedsięwzięć Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” oraz oferta „BOŚ Bank”.

Natomiast, trzeci to prezentacja „krok po kroku” instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz pytania i dyskusja.

Pierwsze spotkanie odbyło się w Skale.