ikona PDF

Zmiany w udostępnianiu informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na wskazanym obszarze (tło substancji)

Informujemy, że w związku ze zmianą kompetencji WIOŚ i GIOŚ wynikającą z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2019 roku organem realizującym zadania Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie udostępniania informacji o środowisku wytwarzanych w ramach PMŚ będzie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Informacje kontaktowe do właściwego
Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska

Kontakt do RWMŚ

 

Poniżej zamieszczamy do pobrania:

dokument Word do pobraniaWzór wniosku o udostępnienie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na wskazanym obszarze (TŁO SUBSTANCJI)

dokument Word do pobraniaDane do przelewu dla Wnioskodawcy do opłaty za udostępnienie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na wskazanym obszarze (tło substancji)