Informacja Elektrociepłowni Kraków, EDF Polska S.A.

Elektrociepłownia Kraków, EDF Polska S.A. informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prób i testów technologicznych bloku nr 4 po zakończonym remoncie kapitalnym jednostki, okresowo będzie występowała konieczność rozpalania i wygaszania kotła K-4 elektrociepłowni, co będzie skutkować emisją spalin z komina E2.
Próby potrwają do dnia 21.09.2017r., do godziny 24:00