bank_światowy.jpg

Spotkanie z Bankiem Światowym  World Group Bank

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Pan Paweł Ciećko, spotkał się z przedstawicielami Banku Światowego w  ramach realizowanego przez tę instytucję i Komisję Europejską projektu „Catching-up regions”.

Projekt „Catching-up regions” skierowany jest do słabiej rozwiniętych regionów UE. Ma charakter badawczy i doradczy. W projekcie obecnie uczestniczą województwa śląskie i małopolskie, czyli regiony, które borykają się z problemem zanieczyszczenia powietrza.

Efektem dwustronnej współpracy ma być stworzenie instrumentów finansowych przeznaczonych na termomodernizację budynków.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawił działania WIOŚ na rzecz ochrony powietrza na terenie miasta Krakowa, szerzej województwa małopolskiego.

Przedstawiciele Banku Światowego mieli również okazję zobaczyć laboratorium WIOŚ – jedno z najnowocześniejszych tego typu laboratoriów w Europie.