Informacja o możliwości wystąpienia podwyższonego poziomu hałasu w środowisku

Krakowski oddział TAMEH POLSKA kontynuuje modernizację elektrociepłowni. Projekt, którego wartość przekracza 310 mln zł znacząco przyczyni się do ograniczenia wpływu zakładu na środowisko. Same emisje pyłowe zmniejszą się o 84 %.

W związku z realizacją tego przedsięwzięcia zachodzi konieczność wykonania przedmuchu rurociągu pary świeżej DN 125, wymaganego z punktu widzenia bezpieczeństwa technologicznego instalacji. Prace związane z przedmuchem będą wykonywane w dniach 19 – 21.12.2017 w godz. 15 – 18. W tym czasie mogą wystąpić krótkotrwałe okresy z podwyższonym poziomem emisji hałasu z terenu elektrociepłowni.  Przedmuch rurociągu będzie prowadzony pod nadzorem służb technicznych. Krakowski oddział TAMEH POLSKA dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć zarówno czas trwania, jak i poziom emisji hałasu.