Nie nabywajmy złej jakości paliw

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie otrzymał informację (w załączniku), iż w okolicy gminy Kalwaria Zebrzydowska, lokalne składy opału nadal prowadzą sprzedaż mułów i flotów, a mieszkańcy spalają te paliwa w kotłach domowych. Sytuacja ta stanowi naruszenie zakazu wprowadzonego uchwałą sejmiku województwa małopolskiego, która obowiązuje na terenie całego województwa od 1 lipca 2017r. Paliwa są sprzedawane pod nazwą „mieszanka energetyczna”, a mieszkańcy otrzymują oferty sprzedaży mułów i flotów z dowozem do domów. Z treści pisma wynika, że praktyka taka skutkuje masowym łamaniem prawa przez mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Z uwagi na fakt, że podobne praktyki mogą mieć miejsce także  w innych miejscowościach, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zwraca się do przedsiębiorców prowadzących sprzedaż paliw stałych, by zaniechali szkodzącej zdrowiu i życiu mieszkańców dystrybucji mułów i flotów. Szczególnie nieetyczne wydaje się być zachęcanie mieszkańców do kupowania odpadowego paliwa, w sytuacji, gdy za jego spalanie grozi kupującemu kara, a sprzedawca pozostaje bezkarny..

Niezależnie od powyższego Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zwróci się do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o przeprowadzenie kontroli składów węgla na terenach gmin, gdzie sygnalizowane są tego typu praktyki, a stężenia zanieczyszczeń przekraczają poziomy dopuszczalne.

Załącznik do pobrania:

pismo w sprawie hurtowni paliw