żródło: www.dziennikpolski.pl

Komunikat WIOŚ – POŻAR SKŁADOWISKA OPON W TRZEBINI

W dniu 27.05.2018 około godziny 9.00 rano inspektorzy dyżurni WIOŚ otrzymali zgłoszenie o pożarze na składowisku opon w Trzebini. Udali się na miejsce zdarzenia wraz z Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska Pawłem Ciećką.

Około godziny 11:30 rozpoczęto pomiary spektofotometrem mobilnym rapid.

Pomiary wykonano na terenie zakładu karnego, a następnie w 4 innych punktach:

  1. przy zakładzie karnym
  2. w bazie ratownictwa zlokalizowanej przy miejscu pożaru
  3. przy szpitalu w Trzebini
  4. na terenie zabudowy mieszkaniowej

Spektofotometr nie wykrył substancji zagrażających życiu i zdrowiu na wysokości skanowania.

Stacja pomiarowa WIOŚ w Trzebini nie wykazała również żadnych przekroczeń substancji w powietrzu.

W dniu dzisiejszym WIOŚ uczestniczy w spotkaniu Centrum Zarządzania Kryzysowego w Trzebini. Wykonywane są również pomiary.