Komunikat WIOŚ – POŻAR SKŁADOWISKA OPON W TRZEBINI (aktualizacja)

 

Dnia 28.05. 2018 r. na terenie miasta Trzebinia w godz. pomiędzy 9:40  a 14:40 pracownicy  Laboratorium WIOŚ w Krakowie ponownie dokonali szeregu pomiarów pod kątem oceny zagrożeń substancji znajdujących się w powietrzu przy użyciu laboratorium szybkiego  reagowania detektorem zdalnym chmury. Sprzęt ten poprzez  uzyskanie szybkich wyników bez długotrwałych analiz pozwala na szybką ocenę zagrożenia w nagłych sytuacjach  mogących powodować zagrożenie środowiska.

Pomiary wykonywane były ponownie w bliskim sąsiedztwie byłej przetwórni odpadów gumowych przy zakładzie karnym od strony składowiska, na parkingu samochodowym w okolicach ul. Dworcowej oraz ul. Słowackiego jak również od drugiej strony składowiska w miejscowości Piła Kościelecka przy ul. Chrzanowskiej.

Spektrometr nie wskazywał obecności substancji niebezpiecznych na poziomie skanowania. Podobnie jak w dniu poprzednim na stacji automatycznego monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Trzebinie nie odnotowano przekroczeń poziomów dopuszczalnych mierzonych zanieczyszczeń.

W przypadku zmiany sytuacji, WIOŚ będzie na bieżąco aktualizował informacje.