Młodzież z Europy w Laboratorium WIOŚ

W dniu 15 maja Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie gościł młodzież z Włoch, Macedonii, Rumunii, Portugalii i Grecji. Spotkanie odbyło się w Laboratorium WIOŚ, a dotyczyło ochrony powietrza w Krakowie i całej Małopolsce.

Młodzież mogła zobaczyć m.in. stację pomiarową do badania jakości powietrza, ale także usłyszeć, jak szkodliwy dla naszego zdrowia jest pył zawieszony oraz jakie działania możemy podjąć, by poprawić jakość powietrza, którym oddychamy.