Spotkanie w Miechowie „Porozmawiajmy o  bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”

W dniu 15.05 w Miechowie odbyły się debaty, których organizatorem była tamtejsza Komenda Miejska Policji.

To cykl spotkań zainicjowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendę Główną Policji pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

W dyskusji uczestniczył Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Pan Ryszard Listwan.

Tematem jego wystąpienia była kwestia zanieczyszczenia powietrza spowodowana spalaniem niskiej jakości paliw oraz odpadów. Inspektor przedstawił skalę zagrożenia występującego zjawiska oraz obowiązujące przepisy prawa w tym obszarze.