KOMUNIKAT WIOŚ – POŻAR SKŁADOWISKA ODPADÓW W SKAWINIE

W dniu 15 czerwca w godzinach porannych inspektorzy WIOŚ udali się na miejsce pożaru odpadów tworzyw sztucznych magazynowanych na terenie Spółki GRC Technologie Sp. z o.o. w Skawinie.

W godzinach 7:45 – 8:15 wykonano pomiary przy pomocy mobilnego laboratorium analizującego zanieczyszczenie powietrza – skaner RAPID PLUS, w następujących miejscach:

– bezpośrednio przy źródle pożaru na terenie firmy GRC Technologie Sp. z o.o. (trwa dogaszanie pożaru, brak otwartego ognia, brak dymu znad pogorzeliska),

– ul. Energetyków w Skawinie przy budynkach mieszkalnych,

– przy magazynach DPD w okolicach obwodnicy miasta Krakowa.

Spektrometr nie wskazywał obecności substancji niebezpiecznych na poziomie skanowania.

Inspektorzy WIOŚ pobrali również próbki wody z rzeki Skawinki:

– poniżej miejsca pożaru na wysokości skrzyżowania ul. Tynieckiej z ul. Piastowską w Skawinie,

– powyżej miejsca pożaru: 5m poniżej wylotu z Oczyszczalni Ścieków w Skawinie.

Próbki poddawane są obecnie analizom w Laboratorium WIOŚ w Krakowie.

W godzinach od 20:00 dnia 14.06.2018 r.  do godziny 10:00 dnia  15.06.2018 roku nie stwierdzono  przekroczeń poziomów dopuszczalnych mierzonych substancji w powietrzu na stacjach Państwowego Monitoringu Środowiska w rejonie Skawiny. Podwyższone stężenie benzenu i  pyłu zawieszonego PM10 odnotowano  jedynie na stacji w południowej części Krakowa  w dniu dzisiejszym w godzinach 2:00 – 5.00.

Dodatkowo, w porozumieniu z Prokuratorem Okręgowym na miejsce pożaru skierowano Prokuratora Rejonowego z Wieliczki, który wraz z Inspektorami WIOŚ przeprowadzi oględziny miejsca pożaru. Zostanie wszczęte śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej.