Zwiedzanie laboratorium przez Przedstawiciele Chorwackiego Stowarzyszenia Zapobiegania Zanieczyszczeniom Powietrza

Przedstawiciele Chorwackiego Stowarzyszenia Zapobiegania Zanieczyszczeniom Powietrza z wizytą w Laboratorium WIOŚ

W dniu 8 czerwca 2018 r. w Laboratorium WIOŚ w Krakowie  gościli przedstawiciele Chorwackiego Stowarzyszenia Zapobiegania Zanieczyszczeniom Powietrza (Croatian Air Pollution Prevention Association CAPPA).

To pozarządowa organizacja  zrzeszająca przedstawicieli chorwackich instytucji, które zajmują się tematyką ochrony powietrza.  Inicjatorem i organizatorem spotkania było Stowarzyszenie EFCA – European Federation of Clean Air and Environmental Protection Association’s. W spotkaniu uczestniczył Prezydent EFCA – Pan Andrzej Jagusiewicz.

W czasie spotkania w Laboratorium WIOŚ w Krakowie goście  z Chorwacji zobaczyli pracę Laboratorium, stację monitoringu jakości powietrza oraz wysłuchali krótkiej prezentacji na temat działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie w obszarze ochrony powietrza.