TAMEH POLSKA Zakład Wytwarzania Kraków ws. emisji hałasu z terenu elektrociepłowni

TAMEH POLSKA Zakład Wytwarzania Kraków kontynuuje modernizację elektrociepłowni, co docelowo przyczyni się do znacznego ograniczenia wpływu zakładu na środowisko. W związku z realizacją tego projektu inwestycyjnego wymagane jest wykonanie przedmuchu nowego kotła parowego KH5 w celu usunięcia zanieczyszczeń powstałych podczas montażu. Proces będzie realizowany w dniach od 16.08 do 23.08.2018 poprzez dwa dmuchnięcia w ciągu dnia trwające 15 – 20 min. w odstępie 6 – 10 godz. W tym czasie mogą wystąpić krótkotrwałe okresy z podwyższonym poziomem emisji hałasu z terenu elektrociepłowni. Dotychczasowe działania tego typu nie spowodowały nadmiernej emisji hałasu – nie zostały odnotowane interwencje w tym zakresie. Przedmuch kotła będzie prowadzony z zastosowaniem środków do ograniczenia poziomu hałasu, pod nadzorem służb technicznych, w czasie trwania ograniczonym do minimum.