obrazek informacja

Uciążliwość zapachowa w rejonie Płaszowa

Rozwiązywanie problemów związanych z nieprzyjemnymi zapachami każdorazowo wymaga działań kompleksowych,  jest procesem długotrwałym i zazwyczaj wiąże się z nakładami inwestycyjnymi. Tak również jest w przypadku działań  w Krakowie Południowo – Wschodnim.

Jednocześnie trzeba przypomnieć, iż w Polsce problem uciążliwości zapachowej nie jest normowany odpowiednimi przepisami z zakresu ochrony środowiska. Emisje zapachowe nie są zdefiniowane liczbowo, a ich ocena ma charakter indywidualny i subiektywny. Brak jest procedur   i metodyk pomiaru uciążliwości zapachowej. Obecnie przepisy prawne z zakresu ochrony środowiska nie rozstrzygają problemu uciążliwości obiektu pod względem odorowym.

Skuteczne rozwiązywanie problemów odorowych w Płaszowie wymaga współpracy wielu instytucji. W działania prócz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie włączyły się także Urząd Miasta Krakowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Straż Miejska.

Kompleksowe działania

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi pomiędzy WIOŚ a UM Krakowa, problem ograniczenia uciążliwości odorowej w okolicach Płaszowa rozwiązywany jest kompleksowo.

W  miesiącu lipcu WIOŚ przeszkolił pracowników Straży Miejskiej w zakresie pobierania próbek powietrza w rejonach występujących uciążliwości. Straży Miejskiej udostępniony został także sprzęt służący do poboru próbek.

Niezależnie od tych działań,  Urząd Miasta Krakowa w dniu 20 sierpnia podpisał umowę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie dotyczącą przeprowadzenia badań uciążliwości odorowej metodą olfaktometrii dynamicznej, a w konsekwencji stworzenia mapy określającej rozkład odorów pochodzących z poszczególnych źródeł emisji.

W tym czasie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie dokonuje kontroli technologicznych ukierunkowanych na ograniczenie emisji odorowych w poszczególnych zakładach. Mowa tu zarówno o zmianach technologii  jak i hermetyzacji procesów technologicznych. WIOŚ wytypował ośmiu potencjalnych emitentów w tym rejonie.

W dniu 5 września odbyło się natomiast spotkanie robocze pomiędzy WIOŚ a Uniwersytetem Ekonomicznym, a dotyczyło wymiany doświadczeń nt. technik laboratoryjnych oraz działań inspekcyjnych prowadzonych przez Inspektorat.

WIOŚ zadeklarował niezbędne wsparcie dla Uniwersytetu Ekonomicznego w postaci umożliwienia  wejścia na teren 7 zakładów w celu poboru próbek do pomiaru chromatografii raz w miesiącu w ustalonych terminach. Badania będą prowadzone przez 3 miesiące.

Wszystkie działania przebiegają zgodnie z harmonogramem.